Онлайн инструменти

URL encoder/decoder

Ползвай тази форма, за да кодираш/декодираш URL адреси. Те се кодират така, че специалните символи се транскрибират и се четат коректно от всички браузери. Понякога адресите съдържат символи, които се интерпретират трудно като синтаксис. Именно те са предмет на кодиране от този инструмент.