Самообучение PHP училище

Кратко ръководство по PHP за начинаещи


Източник: PC World » Последна редакция: LeoS

Седми урок » (6236 посещения)

Да изпратим поща с Form Email
Това ще е един съвсем кратък, но надявам се разбираем урок, за това как да изпратим съобщение от нашата страница към произволен електронен адрес в мрежата. Преди всичко нека да видим кода:

<?
$subject = $_POST['subject']; 
$email = $_POST['email'];
$comments = $_POST['comments']; 
$submit = $_POST['submit'];

if($submit) {
mail("name@host.com", "$subject", "$email", "$comments");
}
?>

Запишете горния код във файл contact.php и да видим подробно, какво ще се случи.
Променливите ще си присвоят стойности от някаква изходна форма и кода ще стане работещ. Ако имате потвърждение за изпращане ($submit) ще се изпълни функцията mail() и съобщението ще бъде изпратено на указания адрес. Това може да бъде например връзка на анонимен посетител от вашия сайт с вас самите. За целта, просто трябва да смените измисления email name@host.com с вашия действителен адрес. Всичко останало ще работи без друга промяна.
Нека сега създадем и формата за данни (с обикновен html код):

<form method="post" action="contact.php">
Заглавие:<br /><input type="text" name="subject" size="20">
Твоя email:<br /><input type="text" name="email" size="20">
Коментар:<br /><textarea cols="30" rows="5" name="comment">
<input type="submit" value=" Изпрати ">
</form>
Това ще е резултата от тази форма:

Заглавие:

Твоя email:

Коментар:
 
(разбира се тук в урока примера няма да работи, а само се визуализира)
Това е всичко. Може разбира се да променяте дължините на текстовите полета, да подредите по друг начин формата и т.н., но най важното е, да не забравите да смените фиктивния email адрес на получателя с действителен такъв.

Малък брояч на посетители
Ето как работи един обикновен, семпъл брояч, без база данни:
- създавате текстов файл, който съхранява само едно число;
- при влизане в страницата, прочитате числото;
- добавяте единица към това число;
- отваряте текстовия файл за запис;
- записвате във файла новата стойност на брояча.
Е, не е ли съвсем просто !

Ами тогава нека го направим. За начало създайте един празен текстов файл и го запишете като counter.txt (примерно). Следва да напишем и скрипта, който ще съхраним във файл counter.php (също примерно - имената на файловете нямат никакво значение):

<?php
$count = ("counter.txt");
//да прочетем брояча
$visits = file($count);
//да добавим 1 посещение
$visits[0]++;
//отваряме тхт-файла за запис
$fp = fopen($count , "w");
//записваме новата стойност в тхт-файла
fputs($fp , "$visits[0]");
//затваряме тхт-файла
fclose($fp);
//извеждаме резултата
echo $visits[0];
?>

За да се изпълнява коректно този код е необходимо двата файла (counter.txt и couter.php) да бъдат в една и съща директория на сървъра. Другото условие е файла counter.txt да е достъпен за запис отвън - т.е., трябва върху него да е изпълнена командата "chmod 777 counter.txt" на сървърно ниво.

Остана нещо съвсем просто.
Там, където желаете да ви се визуализира брояча, вмъкнете файла couter.php така:

<?php
include ("counter.php");
?>
или така:
<?php
include ("counter.php"); echo " посетители";
?>
или пък така:
<?php
echo "имаме "; include ("counter.php"); echo " посетители";
?>

Начинът изберете сами.