Самообучение PHP училище

Кратко ръководство по PHP за начинаещи


Източник: PC World » Последна редакция: LeoS

Първи урок » (8115 посещения)

След толкова уводни думи вече е крайно време, да направим първия си PHP скрипт. Макар и банално, ще накараме компютъра да изпише "Здравей, свят!"

<HTML>
<HEAD>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1251">
<TITLE>Здравей, свят!</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
Първият ми PHP скрипт<br>
<?
echo ("<b>Здравей, свят!</b>");
?>
</BODY>
</HTML>

Когато запишете горния пример като .html и го сложите на сървър поддържащ PHP, след като го извикате в браузъра си, ще видите изписано там поздравлението. Разбира се, полза от такъв скрипт няма, но той ще ни помогне да посочим основните положения.
За разлика от cgi файловете, не е необходимо да променяте разрешенията на файла с PHP код. Необходимо е просто да го сложите на сървъра. Няма значение и дали ще използвате бинарен трансфер или ASCII, въпреки че е препоръчително да използвате втория метод.
PHP кодът се поставя между <? и ?>. Така сървърът разбира, че трябва да подаде това съдържание на интерпретатора за PHP. Може да се използва и друг вариант - <?php ... ?>. Изборът е ваш.
Всяка инструкция трябва да завършва с точка и запетая. За да изпишете текст на екрана можете да използвате вградените функции echo или print. В горния пример можехме да постигнем идентичен резултат използвайки инструкцията print ("Здравей, свят!"); Изразите в PHP се ограждат с единични или двойни кавички.
Примерът демонстрира как може да се вгради скриптовия код в HTML. Нека сега направим обратното, имайки предвид, че всичко, което подадем като аргумент на echo ще бъде изведено на екрана.

<?
echo "<HTML>
<HEAD>
<META HTTP-EQUIV=\"Content-Type\" CONTENT=\"text/html; charset=windows-1251\">
<TITLE>Здравей, свят!</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
Първият ми PHP скрипт<br>
<b>Здравей, свят!</b>
</BODY>
</HTML>";
?>

Резултатът от този код ще бъде абсолютно същия. Но може би забелязахте обратната наклонена черта (\), поставена преди кавичките в реда, където се указва енкодинга на страницата. По този начин указваме на интерпретатора, че трябва да изобрази кавички на екрана, а не че низът завършва. Много грешки в PHP скриптовете се дължат на неправилно боравене с тях.

Както вече стана дума, един израз може да се огради с единични или с двойни кавички. Двата начина на запис:

echo ("<b>Здравей, свят!</b>");
и
echo ('<b>Здравей, свят!</b>');

ще доведат до един и същ резултат. Но това важи само за изразите. Разлика между двата записа има, когато използвате променливи, но за това ще стане дума по-късно.
Нека сега включим кавички в самия израз. Примерно, за да изпишем "Този скрипт се казва "Здравей, свят!". Ако използваме единични кавички, за да укажем на интерпретатора, че това изречение е един низ, то проблеми няма.

echo ('<b>Този скрипт се казва "Здравей, свят!"</b>');

В случая интерпретаторът е отчел отварящите единични кавички и очаква затварящите, за да отчете края на низа. Но ако използваме двойни кавички, ще се получи объркване:

echo ("<b>Този скрипт се казва "Здравей, свят!"</b>");

След като запишем скрипта така и го стартираме, ще получим съобщение за грешка - "Parse error". Причината е, че интерпретаторът очаква да види затварящи двойни кавички, за да отбележи край на низа. Тоест в случая това е "<b>Този скрипт се казва ". Останалият текст обаче, не може да се впише по никакъв начин в синатаксиса на PHP и интерпретаторът не може да го разбере. Затова и дава грешка при обработването (парсването).
За да решим проблема, трябва да използваме обратно наклонената черта. Така ще укажем, че става дума за символ, който трябва да се изобрази, а не да се интерпретира :

echo ("<b>Този скрипт се казва \"Здравей, свят!\"</b>");

Сега вече всичко ще бъде наред.
Обратно наклонената черта може да ни послужи и за вкарване на нов ред (n), на табулация (t) и така нататък.