Статистики Текущи статистики ВИЖ ОСНОВНИТЕ СТАТИСТИКИ

Тази година 62341посещения
Този месец 13966посещения
Д н е с 447посещения
В момента 1посетители

Подробни статистики

Годишна статистика

год. % от всички посещ.
2004
19240
2005
324115
2006
514395
2007
799072
2008
813079
2009
706391
2010
507518
2011
346889
2012
325034
2013
1533526
2014
2276024
2015
945927
2016
908570
2017
642401
2018
62341

Месечна статистика

месец % от всички посещ.
Януари
23787
Февруари
24588
Март
13966
Април
0
Май
0
Юни
0
Юли
0
Август
0
Септември
0
Октомври
0
Ноември
0
Декември
0

Дневна статистика

дата % от всички посещ.
01
1157
02
436
03
836
04
1663
05
365
06
821
07
824
08
663
09
703
10
445
11
489
12
901
13
1689
14
485
15
956
16
1086
17
447
18
0
19
0
20
0
21
0
22
0
23
0
24
0
25
0
26
0
27
0
28
0
29
0
30
0
31
0