Статистики Текущи статистики ВИЖ ОСНОВНИТЕ СТАТИСТИКИ

Тази година 44122посещения
Този месец 14440посещения
Д н е с 678посещения
В момента 1посетители

Подробни статистики

Годишна статистика

год. % от всички посещ.
2004
19240
2005
324115
2006
514395
2007
799072
2008
813079
2009
706391
2010
507518
2011
346889
2012
325034
2013
1533526
2014
2276024
2015
945927
2016
908570
2017
642401
2018
221896
2019
170498
2020
141236
2021
126996
2022
135167
2023
110055
2024
44122

Месечна статистика

месец % от всички посещ.
Януари
9223
Февруари
8845
Март
11614
Април
14440
Май
0
Юни
0
Юли
0
Август
0
Септември
0
Октомври
0
Ноември
0
Декември
0

Дневна статистика

дата % от всички посещ.
01
318
02
567
03
528
04
418
05
160
06
179
07
561
08
397
09
378
10
212
11
480
12
249
13
1094
14
1157
15
1048
16
1275
17
1751
18
1641
19
1349
20
678
21
0
22
0
23
0
24
0
25
0
26
0
27
0
28
0
29
0
30
0