Статистики Текущи статистики ВИЖ ОСНОВНИТЕ СТАТИСТИКИ

Тази година 216979посещения
Този месец 3682посещения
Д н е с 288посещения
В момента 1посетители

Подробни статистики

Годишна статистика

год. % от всички посещ.
2004
19240
2005
324115
2006
514395
2007
799072
2008
813079
2009
706391
2010
507518
2011
346889
2012
325034
2013
1533526
2014
2276024
2015
945927
2016
908570
2017
642401
2018
216979

Месечна статистика

месец % от всички посещ.
Януари
23787
Февруари
24588
Март
26914
Април
29815
Май
23455
Юни
17979
Юли
18458
Август
18641
Септември
13434
Октомври
7090
Ноември
9136
Декември
3682

Дневна статистика

дата % от всички посещ.
01
275
02
184
03
394
04
276
05
230
06
323
07
249
08
236
09
283
10
189
11
241
12
258
13
256
14
288
15
0
16
0
17
0
18
0
19
0
20
0
21
0
22
0
23
0
24
0
25
0
26
0
27
0
28
0
29
0
30
0
31
0