Статистики Текущи статистики ВИЖ ОСНОВНИТЕ СТАТИСТИКИ

Тази година 143674посещения
Този месец 15115посещения
Д н е с 35посещения
В момента 1посетители

Подробни статистики

Годишна статистика

год. % от всички посещ.
2004
19240
2005
324115
2006
514395
2007
799072
2008
813079
2009
706391
2010
507518
2011
346889
2012
325034
2013
1533526
2014
2276024
2015
945927
2016
908570
2017
642401
2018
143674

Месечна статистика

месец % от всички посещ.
Януари
23787
Февруари
24588
Март
26914
Април
29815
Май
23455
Юни
15115
Юли
0
Август
0
Септември
0
Октомври
0
Ноември
0
Декември
0

Дневна статистика

дата % от всички посещ.
01
366
02
590
03
1328
04
273
05
916
06
483
07
660
08
403
09
809
10
1119
11
375
12
1049
13
894
14
568
15
460
16
578
17
290
18
948
19
517
20
762
21
434
22
472
23
325
24
461
25
35
26
0
27
0
28
0
29
0
30
0