Статистики Текущи статистики ВИЖ ОСНОВНИТЕ СТАТИСТИКИ

Тази година 149370посещения
Този месец 9030посещения
Д н е с 364посещения
В момента 1посетители

Подробни статистики

Годишна статистика

год. % от всички посещ.
2004
19240
2005
324115
2006
514395
2007
799072
2008
813079
2009
706391
2010
507518
2011
346889
2012
325034
2013
1533526
2014
2276024
2015
945927
2016
908570
2017
642401
2018
221896
2019
149370

Месечна статистика

месец % от всички посещ.
Януари
10719
Февруари
18117
Март
11179
Април
12716
Май
16272
Юни
14673
Юли
13360
Август
14822
Септември
14364
Октомври
14118
Ноември
9030
Декември
0

Дневна статистика

дата % от всички посещ.
01
421
02
527
03
672
04
595
05
609
06
490
07
473
08
511
09
572
10
623
11
577
12
350
13
546
14
556
15
523
16
621
17
364
18
0
19
0
20
0
21
0
22
0
23
0
24
0
25
0
26
0
27
0
28
0
29
0
30
0