Статистики Текущи статистики ВИЖ ОСНОВНИТЕ СТАТИСТИКИ

Тази година 63747посещения
Този месец 9602посещения
Д н е с 231посещения
В момента 1посетители

Подробни статистики

Годишна статистика

год. % от всички посещ.
2004
19240
2005
324115
2006
514395
2007
799072
2008
813079
2009
706391
2010
507518
2011
346889
2012
325034
2013
1533526
2014
2276024
2015
945927
2016
908570
2017
642401
2018
221896
2019
170498
2020
141236
2021
126996
2022
63747

Месечна статистика

месец % от всички посещ.
Януари
17690
Февруари
8948
Март
9080
Април
8452
Май
9975
Юни
9602
Юли
0
Август
0
Септември
0
Октомври
0
Ноември
0
Декември
0

Дневна статистика

дата % от всички посещ.
01
289
02
225
03
256
04
239
05
314
06
327
07
447
08
585
09
368
10
275
11
401
12
285
13
336
14
230
15
199
16
258
17
282
18
218
19
392
20
659
21
297
22
366
23
296
24
297
25
351
26
339
27
433
28
182
29
225
30
231