Java Scripts

Колекция от скриптове

Arrow onMouseOver

пример: arrowonmouse.htm

Този скрипт извежда мигаща графична стрелка пред произволен линк, когато поставите курсора на мишката върху препратката. Резултатът е добър визуален ефект.

BG Sound Effects

пример: sound.htm

Този скрипт позволява да вградите музикални елементи в страниците си, като при това той разпознава браузера на посетителя и зарежда коректен код за него.

BG Sound Effects 2

пример: sound2.htm

Този скрипт позволява да вградите музикални елементи в страниците си, но заедно с това предоставяте възможност на посетителя да пуска и спира музикалния фон.

Body Date

пример: bodydate.htm

Скрипта вмъква текущата дата (в пълен формат) на произволно място в документа.

Count Down to ...

пример: countdown.htm

Java скрипт за изчисление и извеждане на оставащото време до началото на 2010 година. Ако промените крайната дата в скрипта, може да го използвате успешно и за други цели (рождени дни, национални празници и т.н.).

ИЗБЕРИ СТРАНИЦА